Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringsrapport II : fysisk aktivitet og måltider

Utdannings- og helsemyndighetene igangsatte prosjektet ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen” der målsettingen er å få deltakerskolene til å utvikle egnede modeller for å tilrettelegge for 60 minutter daglig aktivitet i løpet av skoledagen og gode rammer for skolemåltidet. Samlet sett har rundt 400 skoler deltatt i prosjektet. Før prosjektstart ble det høsten 2004 gjennomført en spørreskjemabasert undersøkelse blant ledelsen på prosjektskolene og våren 2006 ble første oppfølgingsundersøkelse gjennomført blant ledelsen på prosjektskolene. I 2008 ble en ny oppfølgingsundersøkelse gjennomført. Endring i organisering og tilrettelegging for fysisk aktivitet og måltider fra 2004 til 2006 er presentert i en tidligere rapport (Samdal, m. fl. 2006). Den foreliggende rapporten undersøker endring fra 2006 til 2008 og baserer seg på data fra 120 skoler som har svart på spørreskjema i de to oppfølgingsundersøkelsene. I tillegg rapporteres funn fra undersøkelser av elevatferd knyttet til fysisk aktivitet og måltider i skolen før prosjektstart i 2004 sammenlignet med rapportert atferd fra elever ved de samme skolene i 2008.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:41.074423
MODIFIED 2016-08-12 06:00:08.919341+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:41.074423
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)