Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringsrapport : innkjøpsordningen for sakprosa

Innkjøpsordningen for sakprosa har i dag som formål å stimulere til skriving, utgivelse, spredning og lesning av ny norsk sakprosa, og griper inn i det litterære kretsløp på en rekke punkter. Siden den ble innført i 2005 har ordningen tilført norske folkebiblioteker 131 sakprosa-titler, noe som utgjør 19 % av de 638 titlene som forlagene har sendt inn til vurdering. Evalueringen følger i hovedsak innkjøpsordningen for sakprosa tett og systematisk med tanke på å gi "grunnlag for eventuelle justeringer av ordningen". Evalueringsrapporten dokumenterer flere små og store virkninger av ordningen så langt og gir beslutningsgrunnlag for endringer i ordningen. Fire sammenvevde dimensjoner definerer rammene for ordningen: 1) Budsjettets størrelse og de økonomiske incentivene i ordningen 2) Avtalens innkjøpskriterier og Vurderingsutvalgets praktisering av retningslinjer 3) Distribusjonssystemet og bibliotekenes forvaltning av bøkene, og 4) De administrative rammene og rutinene for ordningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 730.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:27.451858
MODIFIED 2013-02-14 18:13:18.546567
CREATED 2011-05-10 10:08:27.451858
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)