Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringsrapport National Substance Abuse Programme NSAP

Rapporten tilhører rapportseriene KRUS-rapport.

Evalueringsrapporten har utgangspunkt i en anmodning fra akkrediteringspanelet for programvirksomhet i norsk kriminalomsorg om å evaluere programmet ”National Substance Abuse Programme” (NSAP) med opphav i Canada. Rapporten danner et grunnlag for vurderingen av hvorvidt programmet bør videreføres etter pilotperioden. Den belyser også noe av problematikken med gjennomføringen av programmet. Tilbakemeldingene fra både programledere og deltakere har nesten bare vært positive om det nye programmet sammenlignet med eksisterende tiltak. NSAP er mer individuelt tilpasset og har tre ulike intensitetsnivå, tydeligere kobling mellom kriminalitet og rus, større vekt på problemløsningsferdigheter og fremtidsplanlegging.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:07:37.032039
MODIFIED 2013-02-14 18:06:16.852059
CREATED 2011-07-06 17:07:37.032039
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)