Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Rapporten ser på hvordan egenerklæringsskjemaene brukes i praksis og gjør en vurdering av praksis, nytteeffekt og hensiktsmessighet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 598.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:38.966120
MODIFIED 2014-08-14 11:42:39.415679
CREATED 2014-08-14 11:42:38.966120
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)