Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Rapporten ser på hvordan egenerklæringsskjemaene brukes i praksis og gjør en vurdering av praksis, nytteeffekt og hensiktsmessighet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 598.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:37:51.596411
MODIFIED 2013-02-14 18:13:38.573372
CREATED 2012-01-29 20:37:51.596411
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)