Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringsrapport : øvelse Tyr 2012

Øvelse Tyr er politiets nasjonale øvelse, som arrangeres årlig i uke 44. Politidirektoratet (POD), avdeling for politiberedskap og krisehåndtering, har vært ansvarlig for ledelse av planleggingsprosessen og gjennomføringen av øvelsen i hovedsamarbeid med Romerike politidistrikt (RPD). Planleggingen av øvelsen startet tidlig i 2012, og ble avsluttet med en fullskala samvirke- og innsatsøvelse hvor taktisk, operasjonelt, strategisk og politisk nivå i krisehåndteringen ble øvd. Tidspunktet for fullskala øvelsen var tirsdag 30. 10. 2012. kl. 0700 – torsdag 1. 11. 2012 ca. kl. 0400. I forkant ble det sendt ut 2 Trusselvurderinger (TV) (hhv. mandag 22. 10. 2012 og mandag 29. 10. 2012) fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for både å danne et bakteppe for øvelsen, samt trene og teste prosedyrene for behandling av disse TV. Øvelsen foregikk hovedsakelig i området rundt Oslo Lufthavn Gardermoen, i Lillestrøm og i Oslo, og hadde et scenario bygget på et forhøyet trusselnivå, objektsikring, hendelser relatert til luftfarten, terror og gisselsituasjon.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-23 12:02:12.953340
MODIFIED 2014-08-14 11:47:30.228035+00:00
CREATED 2013-10-23 12:02:12.953340
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)