Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringsrapport : politiets innsats øvelse Gemini 2012

Øvelse Gemini er en årlig samvirkeøvelse mellom politiet, Forsvaret og operatørselskap (er) på norsk kontinentalsokkel. Hensikten med øvelsen er å trene sivile og militære enheter i kontra-terror aksjon mot innretning til havs som ledd i den generelle beredskap for sikring av olje- og gassinstallasjonene på norsk kontinentalsokkel. Den taktiske håndteringen av slike hendelser skal håndteres av spesialstyrker fra politiet og Forsvaret. Øvelse Gemini er også en bistandsøvelse, hvor Forsvaret trener bistand til politiet. Terrorisme er kriminalitet som politiet har ansvaret for å forebygge, bekjempe og etterforske, og operasjonen ledes derfor av stedlig politimester (PM). Den primære målgruppen for øvelsen er det taktiske (utøvende) nivået. Politiet og Forsvaret øver jevnlig sammen både nasjonalt og lokalt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 652.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-23 12:01:47.823133
MODIFIED 2021-04-05 22:02:12.127703+00:00
CREATED 2013-10-23 12:01:47.823133
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)