Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalueringsrapport VINN Samtalegrupper for kvinner : basert på datamateriale fra norske og svenske enheter 2006-2007

Rapporten tilhører rapportseriene Småskrift.

VINN gruppesamtaleprogram for domfelte kvinner skal styrke livskvalitet og redusere kriminalitet og vold, samt øke bevisstheten om forholdet mellom rusmisbruk, vold og kriminalitet. Deltakerne har generelt skåret høyt på samtlige tema i VINN, hvilket indikerer at de fleste har hatt stort utbytte av programmet. Funnene indikerer at de fleste har hatt stort utbytte av programmet. De hevder å ha fått en bedre innsikt og forståelse av sin livssituasjon relatert til de temaene som ble gjennomgått i gruppene. Det er likevel viktig å være noe forsiktig med å trekke langsiktige konklusjoner fordi det ikke foreligger noen strukturert oppfølging av hvordan deltakerne i ettertid har dratt nytte av programmet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 338.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:46.904156
MODIFIED 2016-08-12 06:01:18.795291+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:46.904156
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)