Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evalurering : Kontoret for voldsoffererstatning og Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre

Finnut Consult AS har på oppdrag fra Justis- og politidepartementet gjennomført en evaluering av Kontoret for voldsoffererstatning og Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre. Hovedformålet for evalueringen har vært å kartlegge og vurdere virksomhetens organisasjon og struktur, identifisere forbedringsområder og foreslå eventuelle endringer som kan iverksettes for å forbedre virksomhetens forutsetning for å nå sine mål.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 288.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:15.163000
MODIFIED 2015-11-12 15:00:58.130316+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:15.163000
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)