Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ex-post evaluation of the Research Programme on Latin America

Evalueringen viser at programmet har skapt en god base for forskning om Latin-Amerika i Norge og at miljøene er bærekraftige etter ti år med støtte fra programmet. Programmet styrket forskningsnettverk både i Norge og med Latin-Amerika. Videre avdekker evalueringen at prosjektene har kommunisert godt med relevante brukergrupper. Ved å støtte forskningsnettverket NorLARnet har programmet bidratt til å øke kunnskap om Latin-Amerika i Norge. Det anbefales at NorLARnet opprettholdes slik at forskerne har en arena for interaksjon etter at forskningsprogrammet legges ned.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-06-22 00:01:42.736746
MODIFIED 2018-06-22 00:01:43.133854
CREATED 2018-06-22 00:01:42.736746
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)