Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Exclusion from Refugee Status : Rules and practices in Norway, Canada, Great Britain, The Netherlands and Denmark : A Comparative Study

En studie av regelverk og forvaltningspraksis i saker hvor forvaltningen vurderer å ekskludere personer fra flyktningstatus. Både UDIs og UNEs praksis er gjennomgått. Studien sammenligner også regler og praksis i Norge og Canada, Storbritannia, Nederland og Danmark. Rapporten gir råd og anbefalinger til forvaltningspraksis og gjeldende rett. Den er en oppfølging av rapporten "Flyktningkonvensjonen artikkel 1 C-F. Folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunnene"(Einarsen, Vevstad og Skaar 2006).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:00:32.514828
MODIFIED 2014-08-14 11:48:33.037272+00:00
CREATED 2014-01-25 14:00:32.514828
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)