Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Exhibit / Inhibit : gjennomgang av OCA. Office for Contemporary Art Norway

Rapporten tilhører rapportseriene TF-rapport.

Telemarksforsking har i samarbeid med Sigrid Røyseng, Handelshøyskolen BI, foretatt en gjennomgang av OCA - Office for Contemporary Art Norway på oppdrag fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-20 01:00:34.328623
MODIFIED 2016-02-20 01:00:35.473949
CREATED 2016-02-20 01:00:34.328623
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)