Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Experiences with results-based payments in Norwegian development aid

Denne studien er del av en todelt studie om erfaringer med resultatbasert finansiering i norsk utviklingssamarbeid. Denne studien drøfter og oppsummerer erfaringer, beskriver egenskaper til ulike tiltak. Sammen med den andre studien, gir den også en oversikt over det teoretiske grunnlaget for resultatbasert finansiering og terminologien som brukes.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:04:57.635251
MODIFIED 2017-02-10 12:04:57.883684
CREATED 2017-02-10 12:04:57.635251
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)