Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

EXPO 2010 - Powered by OPS : evaluering av organisering av norsk deltakelse på EXPO 2010

Det offentlig-private samarbeidet har hatt fordeler framfor en ren offentlig organisasjon. Det er identifisert noen sider ved den valgte modellen og praktiseringen av den som kan forbedres ved en senere anledning. Det vil være fordelaktig å avklare finansieringen tidlig. Det kan også være grunn til å vurdere en enklere styringsstruktur.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:03.619695
MODIFIED 2013-02-14 18:03:34.311076
CREATED 2012-07-01 10:39:03.619695
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)