Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Får elevene den opplæringen de har krav på? : Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

NIFU har i 2016 har gjennomført en kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring, og sett på tilstand og utfordringer i videregående skoler når det gjelder gjennomføring av undervisningstimer med kvalifiserte lærere. Rapporten søker å besvare spørsmålet om elever i videregående opplæring får det årstimetallet de har krav på med kvalifiserte lærere. Kartleggingen avdekker stor variasjon i hvordan skolene planlegger, gjennomfører og følger opp skoleåret. Et sentralt funn er knyttet til begrepet «undervisningstime». Variasjonen i hva som teller som «undervisningstime» er svært stor, og like stor mellom lærere på samme skole som mellom skoler. Dette har konsekvenser for hvordan skoleåret forløper, særlig med tanke på vikarpraksiser og eksamensperioder, mener forskerne. Når begrepet «undervisningstime» ikke er tydelig definert i lovverket, gir dette utfordringer med å kartlegge om elevene får det antall timer de har rett til, sier forskerne

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:16:12.273686
MODIFIED 2017-01-19 12:16:12.283613
CREATED 2017-01-19 12:16:12.273686
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)