Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Får vi nok personell til omsorgstjenestene? : sammendrag av evalueringen av Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 er Regjeringens plan for rekruttering og kvalifisering av personell til den kommunale pleie- og omsorgssektoren. Planen ble lansert i Stortingsmelding nr. 25 (2005–2006) Mestring, muligheter og mening. Utviklingen i befolkningens aldersprofil vil øke behovene for flere og bedre kvalifiserte ansatte innenfor denne sektoren betydelig. I 2007 lyste Helsedirektoratet ut et oppdrag med å evaluere iverksettingen av Kompetanseløftet 2015 i den første delen av planens virkningstid fram til 2010. Oppdraget gikk til NIFU og NIBR i fellesskap. Underveis i prosjektet er det publisert en rekke delrapporter. Denne siste rapporten fra prosjektet tar sikte på å gi et kortfattet sammendrag og en samlet analyse av de viktigste resultatene fra evalueringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 548.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-18 01:13:38.650221
MODIFIED 2015-10-16 08:20:07.722383+00:00
CREATED 2014-11-18 01:13:38.650221
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)