Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Facing Return : Perceptions of repatriation among Nigerian women in prostitution in Norway

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Rapporten tar for seg problematikken rundt hjemsendelse, repatriering, av nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge. Majoriteten av kvinnene i dette studiet understreker at de først og fremst trenger hjelp til praktiske ting hvis de skal reise tilbake til Nigeria. De trenger arbeid, yrkesrettet trening og penger. Imidlertid uttrykker alle kvinnene en total mistillit til nigerianske myndigheter. Ettersom skepsisen til nigerianske myndigheter er så høy, har norske myndigheter en stor utfordring foran seg når det gjelder å etablere repatrieringstiltak i Nigeria.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 626.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-02 00:01:10.538853
MODIFIED 2015-10-16 08:20:16.119105+00:00
CREATED 2015-01-02 00:01:10.538853
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)