Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Facing the Resource Curse : Norway's Oil for Development Program : final report

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Det norske bistandsprogrammet Olje for Utvikling ble startet i 2005, og deler de norske erfaringene innen petroleumsforvaltning. Programmet har, ifølge evalueringen, bidratt til å legge grunnlaget for en bedre håndtering av petroleumsressursene i samarbeidslandene og vært med på å gi Norge en synlig rolle i mange land.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-22 13:01:28.313893
MODIFIED 2014-08-14 11:46:10.186382+00:00
CREATED 2013-02-22 13:01:28.313893
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)