Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Færre på vei ut : en analyse av de som er usikre på sin tilknytning til arbeidslivet

Rapporten tilhører rapportseriene AFIs rapportserie.

Notatet er finansiert gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd, og bygger på YS Arbeidslivsbarometer. Det er en oppfølging fra en lignende undersøkelse fra i fjor som resulterte i notatet "På vei ut" (AFI-notat 1/2011). YS Arbeidslivsbarometer er en årlig undersøkelse som beskriver tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv på sentrale områder. Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra YS utarbeidet et måleinstrument som sammenstiller surveydata for hvert år med nasjonale og internasjonale registerdata. Undersøkelsen dekker både arbeidstakeres vurderinger av og erfaringer med det norske arbeidslivet, Arbeidsbarometeret er bygd opp rundt følgende fem temaområder: 1) Fagforeningens legitimitet, 2) Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse, 3) Arbeidsvilkår, stress og mestring, 4) Likestilt deltakelse, 5) Trygghet og tilknytning til arbeidslivet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 631.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:20:56.132721
MODIFIED 2016-08-12 06:02:26.207780+00:00
CREATED 2012-10-18 17:20:56.132721
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)