Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - Kraftsystem og nettilknytning

Rapporten tilhører rapportseriene Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs.

Rapporten er en fagutredning for nett og kraftsystem i forbindelse med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) strategiske konsekvensutredning for vurdering av de 15 aktuelle områdene for Havvind. Arbeidet er gjort ved vurdering av hvert enkelt av de 15 områdene, men uten å gjøre dyptgående nett- eller systemanalyser. Det er tatt hensyn til forutsetningene om at bunnfaste lokaliteter nærme land skal vurderes med størrelse 200MW, de 2 bunnfaste områdene i sydlige Nordsjøen og områdene for flytende produksjon er alle vurdert med størrelse 1000MW. Kapasitet i eksisterende nett og kjente planer for ny nettutbygging er tatt med ved vurderingen. Videre er det basert på at det i de fleste områder bygges og planlegges store mengder ny fornybar produksjon på land, som vind og vannkraft, frem til 2020 i forbindelse med det felles sertifikatmarkedet med Sverige. Denne nye produksjonen vil i stor grad belegge eksisterende og ny nettkapasitet og derved gjøre det meget krevende og kostbart å ta inn mange av de planlagte mulige havvindområdene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-07-09 12:00:43.570860
MODIFIED 2014-08-14 11:47:09.707173+00:00
CREATED 2013-07-09 12:00:43.570860
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)