Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Famler seg fram til god etteroppfølging : resultater fra undersøkelsen om oppfølging av deltakere som har kommet i arbeid eller utdanning etter å ha fullført Jobbsjansen

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-Rapport.

I denne rapporten er det oppsummert tidligere forskning med etteroppfølging som hovedtema. I tillegg er det samlet empiri om hvordan etteroppfølgningen utføres i et norsk kvalifiseringstiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-14 01:03:22.770723
MODIFIED 2017-02-14 01:03:22.788817
CREATED 2017-02-14 01:03:22.770723
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)