Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fargerikt samfunn i arktisk klima : en studie av steds- og næringsutvikling i Vardø

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten beskriver utfordringer og muligheter med hensyn til steds- og næringsutvikling i Vardø. Analysen viser at det finnes ulike oppfattelser av hva man skal satse på og hvem som har makt og myndighet til å påvirke utviklingen. Informanter beskriver Vardøsamfunnet som et fargerikt og inkluderende miljø, men disse kvalitetene markedsføres i liten grad utad. Stedsutvikling foregår under tre prinsipielt ulike forhold: steder som vokser, steder som er i balanse eller steder som krymper. Vardø har tatt mange viktige grep parallelt med at dette prosjektet har pågått, og det viser at utvikling ikke er det samme som vekst.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:00.211959
MODIFIED 2016-08-12 06:02:41.437559+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:00.211959
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)