Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Farlig god sjåfør

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport RF.

Denne prosjektrapporten beskriver delresultater fra et større prosjekt der ulike aspekter ved unge bilføreres forhold til bilkjøring og risiko ble undersøkt. Det ble utforsket i hvilken grad kjørelærere og sensorer ved førerprøven til førerkort klasse B ved subjektivt skjønn korrekt kunne predikere kandidatenes senere ulykkesinvolvering. Det ble også undersøkt i hvilken grad kandidatens holdninger og egenvurdering av ferdigheter predikerte senere ulykkesinvolvering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 330.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-04-17 14:56:58.068724
MODIFIED 2014-08-14 11:45:33.894830+00:00
CREATED 2013-04-17 14:56:58.068724
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)