Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fartsdempende tiltak i gangfelt : eksempler og erfaringer

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

I denne rapporten er det samlet eksempler på tiltak som reduserer kjørefarten ved gangfelt på veger med fartsgrense 50 eller 60 km/t. Erfaringene viser at de mest lovende tiltak er infrastrukturtiltak som gjør det lite attraktivt å kjøre over et visst fartsnivå og som samtidig gjør gangfeltet mer synlig og oversiktlig for både bilister og fotgjengere. Eksempler på slike tiltak er sideforskyvninger, fortausneser, fartsputer og midtøy. En økning av antall gangfelt i et større område kan også bidra til å redusere farten og til å gjøre det å krysse gangfelt lettere og mindre farlig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-11 13:00:32.145897
MODIFIED 2016-08-12 06:04:39.435149+00:00
CREATED 2012-12-11 13:00:32.145897
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)