Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fartsvalg i trafikken : holdninger, kunnskap og atferd

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

I rapporten presenteres resultater fra en spørreundersøkelse om bilføreres fartsatferd i trafikken, gjennomført i et landsrepresentativt utvalg av førerkortinnehavere. Hensikten med undersøkelsen var å gi informasjon om hvem som kjører for fort, hvorfor folk kjører for fort, og å kartlegge folks kunnskap om fart. Resultatene viser at unge voksne menn er de som oppgir at de oftest kjører over fartsgrensen på veier med fartsgrense 80, mens det på veier med fartsgrense 30 er de helt unge mannlige førerne som oftest kjører for fort. Viktige faktorer som forklarer fartsatferd er intensjon om å utføre atferden, vaner, opplevd atferdskontroll, deskriptive normer og om det føles behagelig å kjøre for fort. Når det gjelder kunnskap om fart, er ikke resultatene entydige. Dataene skal i tillegg fungere som sammenligningsgrunnlag for oppfølgingsundersøkelser som skal foretas i forbindelse med evaluering av en kampanje planlagt av Statens Vegvesen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 664.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-13 13:39:02.285366
MODIFIED 2016-08-12 06:04:40.213311+00:00
CREATED 2012-12-13 13:39:02.285366
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)