Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fast i fisken : evaluering av Norges Forskningsråds program Havbruk – en næring i vekst

HAVBRUK er et av Forskningsrådets store programmer og Forskningsrådets viktigste satsing innenfor havbruk. Programmets formål er å fremskaffe kunnskap som kan danne grunnlag for en økonomisk, miljømessig og sosi-alt bærekraftig vekst i norsk havbruk. Samtidig skal programmet bidra til at norske forskningsmiljøer opererer på et ledende internasjonalt nivå. Det er gjennomført en evaluering av programmets mange aspekter, fra forskningsresultater og effekter til organisering, styring og virkemiddelbruk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-04-01 00:00:59.450233
MODIFIED 2015-10-16 08:20:31.300940+00:00
CREATED 2015-04-01 00:00:59.450233
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)