Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 : institusjonsresultater

Rapporten tilhører rapportseriene PasOpp-rapport.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte høsten 2008 en spørreundersøkelse blant fastleger om deres vurderinger av distriktspsykiatriske sentra (DPS). Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet. Denne rapporten presenterer resultater for enkeltspørsmål og indekser fra spørreskjemaet for hvert enkelt DPS.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-10 12:01:12.351603
MODIFIED 2017-09-30 22:00:34.076575+00:00
CREATED 2014-07-10 12:01:12.351603
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)