Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006 : hovedresultater fra nasjonal undersøkelse

Rapporten tilhører rapportseriene PasOpp-rapport.

Våren 2006 gjennomførte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten en spørreundersøkelse blant alle norske fastleger. Undersøkelsens mål var å kartlegge fastlegenes vurderinger av distriktspsykiatriske sentra (DPS). Resultatene danner grunnlag for kvalitetsindikatoren ”tilfredshet med samarbeidspartnere”, som Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet som ny kvalitetsindikator innenfor psykisk helsevern.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 625.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-10 12:01:20.094034
MODIFIED 2014-08-14 11:50:08.938304+00:00
CREATED 2014-07-10 12:01:20.094034
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)