Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre : nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006

Rapporten tilhører rapportseriene PasOpp-rapport.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte høsten 2008 en spørreundersøkelse om fastlegers erfaringer med distriktspsykiatriske sentre (DPS). Fastlegene har besvart en rekke spørsmål om sine erfaringer med DPSene. I denne rapporten presenteres hovedresultater fra undersøkelsen, både på nasjonalt og regionalt nivå, og for hvert enkelt DPS.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 831.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-10 12:00:18.826785
MODIFIED 2017-02-01 08:00:46.857548+00:00
CREATED 2014-07-10 12:00:18.826785
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)