Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ferie for personer med store bistandsbehov

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

ECON har undersøkt ferievaner, feriebehov og ferietilbud for personer med store bistandsbehov. Undersøkelsen viser at det er behov for offentlig støtte til ferie dersom bistandstrengende skal kunne reise på ferie like mye som befolkningen ellers. Vi foreslår en todelt ordning der trygdeetaten får ansvar for å administrere en ferietilskuddsordning og der kommunene yter praktisk bistand til de som trenger det. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Sosial- og helsedirektoratet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-16 00:01:15.634548
MODIFIED 2019-03-25 23:00:28.301354+00:00
CREATED 2015-01-16 00:01:15.634548
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)