Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Festivalkommuner : samhandling mellom kommuner og festivaler

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Innsikt i hvordan kommuner forholder seg til festivaler og hva som kjennetegner et godt samarbeid. Studien er kvalitativ og tar for seg 11 festivaler i distriktskommuner. Et viktig punkt er hvor godt kommuner evner å knytte tilrettelegging for festival-arrangører til stedsutvikling, omdømmebygging og profilering

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 31.6MB)
  2. festivalkommunar-populaerversjon_1.pdf (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-12 16:15:20.970597
MODIFIED 2013-02-14 18:12:18.374168
CREATED 2012-08-12 16:15:20.970597
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)