Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten ser på hvordan offentlig infrastruktur i fremtiden kan finansieres på en samfunnsøkonomisk effektiv måte, uten å forsinke eller være til hinder for utvikling av utbyggingsområder. Prosjektet er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS, Advokatfirmaet Hjort DA og professor emeritus Jon Vislie på Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-25 00:03:30.829476
MODIFIED 2021-06-25 00:03:30.842883
CREATED 2021-06-25 00:03:30.829476
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)