Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Finansiering, effektivitet og styring : alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vista Analyse finner det godt dokumentert at dagens bevilgnings- og beslutningssystem for offentlige infrastrukturinvesteringer innenfor vei og bane gir uforutsigbare ramme- betingelser. Dette bidrar til effektivitetstap i gjennomføringen av vedtatte prosjekt. Effektivitetstapet består i første rekke av nyttetap som følge av tidsbruken fra oppstart av et prosjekt med tilhørende kostnadspådrag, og fram til ferdigstilling og full nytterealisering. Tilpasningen til årlige budsjettbehandlinger bidrar også til oppstykking av kontrakter og effektivitetstap i utbyggingsdelen av prosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-17 06:17:04.963365
MODIFIED 2014-08-14 11:43:18.878439+00:00
CREATED 2012-09-17 06:17:04.963365
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)