Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fiskeridirektoratets anbefalinger vedrørende områder som vurderes som mindre aktuelle for økning av oppdrettsvirksomhet : tildelingsrunde 2009

Målet med rapporten er å gi en faktabasert risikovurdering over områder som ut fra en helhetsvurdering blant annet med utgangspunkt i bærekraft og fiskehelse, anses som mindre aktuelle for økning av oppdrettsvirksomhet av laks, ørret og regnbueørret.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 915.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-05 22:00:38.198793
MODIFIED 2017-04-05 22:00:38.211903
CREATED 2017-04-05 22:00:38.198793
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)