Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt : evalueringsrapport

Rapporten omhandler Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt, som er evaluert på oppdrag av Norges Forskningsråd som ett av seks norske forskningsinstitutt tilknyttet fiskerisektoren. Det er også utarbeidet en rapport for alle de seks instituttene samlet. Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt(Ernæringsinstituttet) er en avdeling innenfor Fiskeridirektoratet. Det er i evalueringen lagt mest vekt på å vurdere instituttets vitenskapelige produksjon og de forhold som påvirker instituttets rolle som rådgiver for forvaltningen og kvaliteten på instituttets virksomhet sett fra kundene og brukerne sitt ståsted. Evalueringen omfatter vitenskapelig kvalitet, relevans, gjennomføringsevne og evnen til å synliggjøre virksomheten i samfunnet. Evalueringen er gjort gjennom fagfellepaneler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 15.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:11.795565
MODIFIED 2016-08-12 06:00:15.135221+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:11.795565
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)