Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fiskeriinteresser - fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Rapporten tilhører rapportseriene Havvind Strategisk konsekvensutredning.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å gjennomføre en strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs. Konsekvensutredningen skal gi en helhetlig vurdering av miljø- og arealinteresser forut for en eventuell åpning av arealer for søknad om utbygging av fornybar energiproduksjon. Ved åpning av areal, og før en utbygging kan igangsettes, vil det bli gjennomført prosjektspesifikke utredninger for aktuelle område. Målet for utredningen er å gi NVE beslutningsrelevant informasjon til prosessen med å rangere utredningsområdene i forhold til hverandre. Denne utredningen vil klargjøre omfanget av fiskeriinteressene og konsekvenser av arealbeslag for næringen dersom det etableres havbasert vindkraftverk i ett eller flere av de foreslåtte områdene. De negative konsekvensene for fiskeri er i hovedsak knyttet til arealbruken av havbaserte vindkraftverk, usikkerheten knyttet til om det er mulig å fiske inne i området, og virkninger som påvirker fiskenes adferd, gyte- og vandringsmønster. Arbeidet i denne rapporten er begrenset til de arealer som er lagt frem i Havvindrapporten kapittel 6.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.5MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 120.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-07-06 12:01:15.158573
MODIFIED 2014-08-14 11:47:05.688392+00:00
CREATED 2013-07-06 12:01:15.158573
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)