Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fjerning av tidsetterslepet til investeringer i inntektsreguleringen av nettselskaper : økonomiske virkninger og behov for kompensasjon

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Rapporten studerer kompensasjonsbehovet for norske nettselskaper som oppsto ved fjerning av tidsetterslepet til investeringer i inntektsrammereguleringen av 1. 1. 2009. Rapporten vurderer hvorvidt det skal gis en kompensasjon, hvordan den eventuelt skal være og det er utviklet en regnemodell som NVE kan bruke til å vurdere ulike sider ved problemstillingen.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-07-04 02:01:03.786252
MODIFIED 2014-08-14 11:47:01.391880+00:00
CREATED 2013-07-04 02:01:03.786252
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)