Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fjorden, byen og operaen : en evaluering av Bjørvikautbyggingen i et beslutningsteoretisk perspektiv

Rapporten tilhører rapportseriene Concept rapport.

Denne rapporten gir en evaluering av to statlige investeringstiltak: veiprosjektet E18 Bjørvika og Nytt Operahus. Begge er elementer i det som omtales som Byutvikling Bjørvika, og de bør derfor ses i sammenheng. E18 Bjørvika med senketunnel skulle bidra til at byen tok fjorden tilbake. Nytt Operahus skulle gi en lokomotiveffekt i forhold til andre kulturinstitusjoner. Koblingen mellom prosjektene var imidlertid tidvis svak i tidligfasen. Beslutningsprosessene for begge prosjektene har vært preget av en komplisert koalisjonsdannelse, men koalisjonene var nødvendige for å få realisert prosjektene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 05:00:20.521523
MODIFIED 2014-08-14 11:48:45.992526+00:00
CREATED 2014-02-13 05:00:20.521523
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)