Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fjordfolk på konsesjonsjakt : evaluering av tildelingen av laksekonsesjoner til den lulesamiske bygda Musken i Tysfjord

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

De to gratis laksekonsesjonene som ble tildelt den lulesamiske bygda Musken i Tysfjord på særskilt grunnlag høsten 2002 har skapt to-tre arbeidsplasser. De svært store forventningene man hadde lokalt har ikke blitt innfridd og fraflyttingen har snarere økt enn avtatt de siste to-tre årene. Evalueringen viser at godt lokalt etnopolitisk entrepenørskap ikke er tilstrekkelig til å skape lokal næringsutvikling. Mangel på kapital og andre ressurser i bygda og ukoordinerte offentlige myndigheter gjør at man likevel ikke lykkes å få utnyttet laksekonsesjonene til å gi ringvirkninger utover selve røktingen og de to-tre arbeidsplassene dette gir. Åpen konkurranse om konsesjonene bidro imidlertid til økt konfliktnivå i bygda.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 592.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:50.931011
MODIFIED 2016-08-12 06:03:55.577128+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:50.931011
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)