Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fleksibilitet eller faglighet? : en studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Som ledd i evalueringen av Kunnskapsløftet, har Fafo i perioden 2007–2012 gjennomført et prosjekt om fag- og yrkesopplæringen. Utgangspunktet har vært innføringen av prosjekt til fordypning i yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole. Formålet har vært å undersøke i hvilken grad, på hvilken måte og under hvilke betingelser prosjekt til fordypning fremmer kompetanseutviklingen i fag- og yrkesopplæringen. Datagrunnlaget er en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data. Det er tidligere publisert to delrapporter. Dette er sluttrapporten fra prosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-18 01:01:32.553485
MODIFIED 2015-10-16 08:20:03.504813+00:00
CREATED 2014-11-18 01:01:32.553485
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)