Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Flere dyr på sommerferie? : evaluering av beiteordningene

Rapporten tilhører rapportseriene Notat .

Ordninger som er evaluert: (1)Tilskudd til dyr på beite, (2)utmarksbeitetilskudd, (3) areal- og kulturlanskapstilskudd til innmarksbeite og (4) beitetilskudd under de regionale miljøprogrammene

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:40.510877
MODIFIED 2013-02-14 18:07:48.199188
CREATED 2012-06-04 17:27:40.510877
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)