Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til?

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten handler om hvordan kommunene klarte å doble bosettingen av flyktninger fra 2014 til 2016 og endatil raskere. Som del av dette undersøkes om den økte bosettingen gikk på bekostning av bolig- og nabolagskvalitet for flyktningene og om det gikk på bekostning av andre vanskeligstilte som har behov for boligbistand fra kommunen

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-03-23 01:00:53.621227
MODIFIED 2018-03-23 01:00:56.837734
CREATED 2018-03-23 01:00:53.621227
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)