Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Flere i hver bil? : status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2005 viser at det i gjennomsnitt var 1,54 personer i hver bil. I perioden 1985-2005 har det vært en svak nedgang i bilbelegget. Belegget er lavest på arbeidsreiser, og høyest på følge- og omsorgsreiser. Belegget er også høyt på fritidsreiser og andre lengre reiser. Antall personer i hver bil henger tett sammen med antall barn i bilførerens husholdning. Hvor man bor er av liten betydning. Rapporten gjennomgår hvilke faktorer som påvirker bilbelegget, og ulike tiltak som er direkte rettet mot å øke bilbelegget presenteres og vurderes.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-05 13:03:55.555935
MODIFIED 2016-08-12 06:04:50.041082+00:00
CREATED 2013-01-05 13:03:55.555935
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)