Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Flere og bedre bedriftsetableringer? : evaluering av Innovasjon Norges stipendordninger 1999-2005

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Innovasjon Norges stipendvirkemidler er evaluert: Etablererstipend, BU-etablererstipend, inkubatorstipend og oppfinnerstipend. Evalueringen har omfattet virkemidlenes bidrag til å nå målsettingene om flere og bedre bedriftsetableringer, herunder effekten av ordningene, samt organisering og praktisering av stipendordningene, og hvordan dette kan forbedres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 576.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-16 01:00:41.733238
MODIFIED 2015-10-16 08:20:22.297922+00:00
CREATED 2015-01-16 01:00:41.733238
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)