Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Flink med folk i første rekke : sluttrapport fra evalueringsprosjektet

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten er sluttevalueringen av Flink med Folk i Første Rekke, et prosjekt om ledelse og kompetanse på helse- og omsorgsområdet i kommunene. Prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom Helsedirektoratet og KS.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 605.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-26 00:01:16.417742
MODIFIED 2015-10-16 08:19:58.001608+00:00
CREATED 2014-10-26 00:01:16.417742
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)