Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

FME Samfunn: Midterm Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research

Forskningssentre for samfunnsvitenskapelig energiforskning - FME samfunn, skal evalueres 3,5 til 4 år etter oppstart. Evalueringen danner grunnlag for en beslutning om videreføring for siste del av senterperioden. Beslutningen blir tatt av Divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø i Forskningsrådet. Sentrene CenSES, CICEP og CREE ble evaluert våren 2015 av et internasjonalt ekspertpanelet. Panelet var imponert over ordningen og av aktiviteten i sentrene og anbefalte at ordningen burde videreføres gjennom en ny utlysning når den første senterperioden går ut.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 974.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:01:19.542735
MODIFIED 2018-01-18 03:00:26.318274+00:00
CREATED 2016-10-06 13:01:19.542735
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)