Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger"

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapporter.

Et betydelig antall bedrifter har gjennom inkubatortilbudet blitt hjulpet til mer effektiv etablering, og utvikling av forretningsideens innovasjons- og vekstpotensial. Evaluators hovedinnvending er at inkubatorprogrammets distribuerte løsninger ser ut til å være implementert i en regional kontekst uten nødvendige tilpasninger til et virkeområde som er svært forskjellig fra de sentrale FoU-tunge miljøenehvor programmet har sin opprinnelse. Addisjonaliteten til ordningen er vurdert i evalueringen. Evalueringen viser at programmet i tråd med intensjonen om å utvikle distribuerte løsningerhar etablert et inkubatortilbud over store deler av landet. Et betydelig antall bedrifter har gjennom inkubatortilbudet blitt hjulpet til mer effektiv etablering, og utvikling av forettingsideens innovasjons- og vekstpotensial.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 951.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:04.876182
MODIFIED 2013-02-14 18:13:29.673464
CREATED 2010-11-02 15:02:04.876182
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)