Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av biogasspilotordningen

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vista Analyses evaluering av Innovasjon Norges (IN) biogasspilotordning viser at ordningen har bidratt til økt kunnskap om bruk av nye råstoff (substrater) og kompetanseutvikling bl. a. gjennom følgeforskning og utarbeidelse av en veileder for biogassanlegg. Det er imidlertid vanskelig å se at ordningen har noen plass i virkemiddelsystemet som ikke andre tilskuddsordninger kan dekke. Investeringer i fullskala biogassanlegg med kjent teknologi kan støttes av Enova, og utprøving av nye råstoff og løsninger kan støttes av andre ordninger i IN. Offentlige tilskudd til biogassproduksjon bør prioritere større (sam)behandlingsanlegg som bidrar til kostnadseffektive utslippsløsninger. Produsert på en effektiv måte hvor man bidrar til utslippsreduksjoner fra gjødselhåndteringen i landbruket, og restproduktene (bioresten) erstatter kunstgjødsel, kan produksjon og bruk av biogass være et kostnadseffektivt klimatiltak som har bedre klimaegenskaper enn el (batterier) og hydrogen når gassen benyttes til drift av tyngre kjøretøy.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-10-14 22:00:35.778576
MODIFIED 2018-10-14 22:00:39.271979
CREATED 2018-10-14 22:00:35.778576
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)