Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av FORKOMMUNE : Delrapport 1 : Evaluering av forprosjekter

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Menon Economics gjennomfører på oppdrag for Forskningsrådet en følgeevaluering av programmet for forskning og innovasjon i kommunesektoren FORKOMMUNE. Denne evalueringsrapporten inngår som den første av tre rapporter om programmet. I denne rapporten har vi evaluert forprosjektene som fikk tildeling i 2017. I tillegg er det i dette prosjektet nylig utarbeidet en Nåtidsanalyse av innovasjonsaktivitet i kommunesektoren.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-22 00:00:38.020361
MODIFIED 2021-06-22 00:00:40.544714
CREATED 2021-06-22 00:00:38.020361
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)