Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av FORKOMMUNE programmet : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Menon Economics har på oppdrag for Norges Forskningsråd gjennomført en følgeevaluering av programmet for forskning og innovasjon i kommunesektoren, FORKOMMUNE. Følgeevalueringsperioden har vært fra 2018 til 2020. Dette er sluttrapporten for følgeevalueringen av programmet, og bygger på tre tidligere delrapporter. Den første delrapporten ble levert i 2018, og omhandlet en evaluering av forprosjektene som fikk tildeling i 2017. Den andre delrapporten ble gjennomført i 2019 og var en kartlegging av erfaringer fra innovasjonsarbeid i kommunesektoren, basert på caseprosjekter som har fått bevilgning fra FORKOMMUNE-programmet, IKTPLUSS programmet og fra Offentlig sektor-ph. d. Den tredje delrapporten omhandlet gevinstrealisering innen offentlig sektor og ble utarbeidet i 2020. I tillegg til de tre delrapportene om programmet ble det i 2018 utarbeidet en nåtidsanalyse av innovasjonsaktivitet i kommunesektoren. I denne sluttrapporten oppsummerer vi arbeidet med FORKOMMUNE-programmet til Norges Forskningsråd, som er gjennomført de tidligere årene. Evalueringen har vært ledet av Kaja Høiseth-Gilje, med Christine Mee Lie, Sigrid M. Hernes og Tonje Glenne Arnesen som prosjektmedarbeidere. Erland Skogli har vært prosjektansvarlig og kvalitetssikrer

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-22 00:02:00.952434
MODIFIED 2021-06-22 00:02:01.309725
CREATED 2021-06-22 00:02:00.952434
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)